సలాడ్ | Salad in Telugu | Telugu Stories | Stories in Telugu | Telugu Fairy Talesసలాడ్ | Salad in Telugu | Telugu Stories | Stories in Telugu | Fairy Tales in Telugu | Stories | Fairy Tales Stories in Telugu | 4K UHD | Telugu Fairy Tales

#TeluguFairyTales

Watch Children’s Stories in English on our English Fairy Tales Channel: http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales

💙 మరింత వీడియోలను చూడండి 💙 Watch More Videos in Telugu 💙

► Sleeping Beauty in Telugu : https://youtu.be/C5MVCwjxscI

► సిండ్రెల్లా – Cinderella : https://youtu.be/-R1h6KcGAv8

► బద్దకపు బ్రాహ్మణుడు – Lazy Brahmin : https://youtu.be/_9i3IJriMX8

► కోతి మరియు మొసలి కధ – Monkey and Crocodile : https://youtu.be/joSeO4YiIVo

► Hansel and Gretel in Telugu : https://youtu.be/MVVy5KTSlAo

► Thumbelina in Telugu : https://youtu.be/17VDeCwT_VQ

► రపుంజీల్ – Rapunzel : https://youtu.be/sO699SzQsWs

► Jungle Book in Telugu : https://youtu.be/UvLSZC9XHy4

► ది లేజీ డొంకి – Lazy Donkey : https://youtu.be/csnYEWiZdyQ

► సన్ అండ్ ది మూన్ – Sun And The Moon : https://youtu.be/QHYcJtWdHFg

► అలాద్దీన్ మరియు అద్భుతమైన దీపం – Aladdin and The Magic Lamp : https://youtu.be/Ss4-4Lysxm4

► ది మేజిక్ పోట్ – Magic Pot : https://youtu.be/QuODgIscMwk

► బ్యూటీ అండ్ ది బీస్ట్ – Beauty And The Beast : https://youtu.be/bZrKUZrc9uk

► బంగారు పక్షి – Golden Bird : https://youtu.be/GAI3a7_JRw0

► ఎ లిటిల్ మౌస్ హూ వాస్ ఎ ప్రిన్సెస్ – Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/uQhA7yWfA1U

► జాక్ మరియు బీన్స్టాక్ – Jack and The Beanstalk : https://youtu.be/7E0GqEjNZkg

► ది లిటిల్ మ్యాచ్ గర్ల్ – Little Match Girl : https://youtu.be/48G-3bKd0Q8

► ది డాన్సింగ్ ప్రిన్సెస్ – 12 Dancing Princess : https://youtu.be/Lez1kpaugfU

► లయన్ అండ్ ది మౌస్ – Lion and the Mouse : https://youtu.be/c_9JeltNQHc

► ఎల్విస్ అండ్ ది షూ మేకర్ – Elves and The Shoe Maker : https://youtu.be/BDcR0aTcFuM

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 comments